woensdag 3 juni 2015

Conflict met College van Bestuur RUG over dertig teksten


Na onze promoties op 8 mei 2014 is er een conflict ontstaan met het College van Bestuur van de RUG over de dertig teksten van het foutenonderzoek. Deze teksten zijn door vier beoordelaars onderzocht op fouten. Het onderzoek leverde op dat eerstejaarsstudenten uit het hbo gemiddeld ongeveer 80 (bevestigde) fouten per A4 van 500 woorden maken.

In het proefschrift zijn deze teksten niet als bijlage gepubliceerd, omdat de betrokken studenten geen toestemming is gevraagd voor publicatie.

De oorzaak van het conflict is de eis van professor J., die als opponent bij de verdediging van het proefschrift betrokken was, dat hij de dertig teksten wil hebben.

Om het conflict minnelijk te schikken hebben wij de RUG inzage in de teksten aangeboden. Verder hebben we voorgesteld de betrokken studenten alsnog om toestemming te vragen. De RUG toonde voor geen van deze voorstellen enige interesse.

Inmiddels is ook het College van Bestuur tot de overtuiging gekomen dat de teksten niet gepubliceerd mogen worden. Naar de opvatting van het college zouden echter professor J. en twee andere hoogleraren wel recht hebben op de teksten.

Als zelfstandige onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor de teksten in het kader van de privacy-wetgeving, gaan wij niet in deze merkwaardige opvatting mee. Het kan niet zo zijn dat de privacy-wetgeving wel geldt voor gewone wetenschappers, maar niet voor klagende hoogleraren.

Omdat wij niet meten met twee maten, zouden wij volgens het College van Bestuur 'wetenschappelijk niet-integer zijn' en zouden wij 'weigeren de data van het onderzoek ter beschikking te stellen'. Wij beschouwen deze uitspraken als onrechtmatig, smadelijk en lasterlijk. Ons inziens zeggen deze uitspraken meer over het College van Bestuur van de RUG dan over ons.

De verklaring voor de stelling dat wij zouden weigeren de data ter beschikking te stellen, is dat het College van Bestuur het 'onderzoeksmateriaal' (de dertig teksten) verwart met de 'onderzoeksdata' (de getallen die per fout aangeven welke beoordelaar de fout gesignaleerd heeft). De dertig teksten mogen wij niet publiceren, de onderzoeksdata wel. Deze laatste zijn op verzoek beschikbaar.

Een uitgebreid verslag van het conflict is gepubliceerd in Transformatie (april 2015), het periodiek van de Transgendervereniging Nederland. In dit artikel wordt aangetoond dat er kennelijk een statistisch uiterst significante relatie bestaat tussen het merkwaardige gedrag van het College van Bestuur en het transgender-activisme van de tweede auteur van het proefschrift. Wij zullen het gedrag van het College van Bestuur daarom melden bij een discriminatie meldpunt.